www.fisheryabc.eu

 

Pagrindinis

 

LT  EN

 

1. PRATARMĖ

1990-03-11 Lietuva atkūrė Nepriklausomybę.
Lietuvoje gyvena apie 2,8 mln. gyventojų, teritorija užima 65,3 tūkst. kv. km. Lietuvoje tyvuliuoja 2621 kv. kilometrų vidaus vandens telkinių - apie 3000 ežerų, apie 1500 tvenkinių ir apie 29 tūkst. upių, upelių bei kanalų ir Kuršių marios.

2002 asociacijų sąjunga „Žuvininkų rūmai“ kartu su Latvijos Meškeriotojų asociacija vykdydami tarptautinį projektą aiškino apie rekreacinės žuvininkystės naudą. Projekto vadovu buvo asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“ prezidentas akademikas profesorius Juozas Virbickas.

2007 ministras pirmininkas G. Kirkilas pasiūlė nuo 2013 metų uždrausti verslinę žvejybą ežeruose, Kauno ir Kuršių mariose. Tada masiškai, nepateikus argumentų, buvo pradėti niekinti žvejai verslininkai ir skelbiama, kad žvejai verslininkai nualino vandens telkinius, trukdo žvejams mėgėjams, apstato vandens telkinius tinklais. PAŽYMIME, kad tada buvo žuvaujama maždaug 60 vandens telkiniuose.
Verslinę žvejybą reguliuoja Lietuvos Respublikos Žuvininkystės įstatymas, kurio 2 straipsnio 30-ame punkte rašoma: Verslinė žvejyba – žvejyba verslinės žvejybos įrankiais pagal nustatytą tvarką. 6 straipsnio 1-me punkte rašoma: Žvejybos reglamentavimo priemonės nustatomos ir taikomos remiantis žuvininkystės tyrimų duomenimis, 14-to straipsnio 1-me punkte aiškinama, kad verslinė žvejyba vidaus vandenyse leidžiama tik privačiuose ir didesniuose kaip 200 ha vidaus vandenų telkiniuose. Tokių telkinių yra 99.

2020 vasarį Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Šarlis Mišelis pateikė pasiūlymą , kad skirstant lėšas būtų atsižvelgta į Lietuvos gyventojų skaičiaus sumažėjimą ir savotiškai tai kompensuoti. 1990 m. Lietuvoje gyveno 3,7 mln. 2003 – 3,5; 2011-3,2; 2019 – 2,8. Lietuva dėl žmonių išvykimo santykinai (apie 25 proc.) pirmauja Europoje, o gal ir visame pasaulyje. MANYTINA, kad dėl masiško žmonių bėgimo iš Lietuvos kalčiausi yra Prezidentūra, Seimas, Vyriausybė ir politikai.
MANYTINA, kad tai bus premija Lietuvos vadovams ir politikams už Lietuvos naikinimą bei turtuoliams už sugebėjimą turtėti.