www.fisheryabc.eu

 

Pagrindinis

 

LT  EN


   VISAM PASAULIUI SAKAU www.fisheryabc.eu
   IMKITE IR SKAITYKITE. VIEŠINKITE.

   … o jūreivis, siaučiant audrai, įsikibęs į bortą dainuos:
   Neliesk mano damos, neliesk
   Neliesk garbanotų plaukų …
   Neliesk mano laivo, neliesk,
   Nes aš žuvauti plaukiu

  
2021 03 07 DĖL KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ NEKRIKŠČIONIŠKOS VEIKLOS

   2020 07 26 COVID-19 AKIVAIZDOJE


Šie dokumentai buvo skelbiami
Lietuvoje 2020-02-23


   1. PRATARMĖ

   2. ĮŽANGA

   3. 2014-07-22 Paskutinis raundas

   4. 2016-03-30 Laiškas Karmenu Vellai

   5. 2017-07-17 Protestas Taline

   6. 2017-11-15 Apie verslinės žvejybos draudimus

   7. 2018-12-11 Laiškas prezidentams

   8. 2019-04-01 Leiskime vidaus vandenų žvejams verslininkams žuvauti

   9. 2019-06-03 Lietuvos politikų ir valdininkų SABOTAŽAS

   10. GEROVĖS VALSTYBĖS kūrimas

   11. Paradoksai

   12. Į Gineso rekordų knygą

   13. Vietoje epilogo

   14. POST SCRIPTUM

   15. Data 2020-02-22

 

Asociacijų sąjungos “Žuvininkų rūmai”
prezidentas Leonas  Kerosierius
el. p. leonaslabora@gmail.com

 I EXPLAIN TO THE WHOLE WORLD www.fisheryabc.eu
TAKE AND READ. PUBLICISE.

… and the sailor will sing in the storm while holding on to the boat side:
Don`t touch my lady, don`t touch,
Don`t touch curly hair …

Don’t touch my ship, don’t touch,
Because I’msailingfor the fishing

2021 03 09 REGARDING ACTIVITIES OF THE CHRISTIAN DEMOCRATS

2020 07 26 IN THE FACE OF COVID-19


Publisbed in Lithuania on 23-02-2020


1. FOREWORD

2. INTRODUCTION

3. 22-07-2014 Last raund

4. 30-03-2016 Letter for KARMENU VELLA

5. 17-07-2017 PROTEST IN TALLINN

6. 15-11-2017 ON BANS ON COMMERCIAL FISHING

7. 11-12-2018 Letter for Presidents

8. 01-04-2019 ALLOW FISHERMEN-ENTREPRENEURS TO FISH IN INLAND WATERS

9. 03-06-2019 POLITICAL- ECONOMICAL SABOTAGE

10. Creating THE WELFARE STATE

11. Paradoxes

12. To be included into the Guinness Book

13. Instead of epilogue

14. POST SCRIPTUM

15. Date 22.02.2020

 

President of the “Žuvininkų rūmai”
Alliance of Associations                
Leonas  Kerosierius
E-mail leonaslabora@gmail.com