www.fisheryabc.eu

 

Pagrindinis

 

LT  EN

 ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI“
„ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS

L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel+370 674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com

JO ŠVENTENYBEI POPIEŽIUI PRANCIŠKUI
Jo Eminencijai Kardinolui Audriui Juozui Bačkiui
Jo Eminencijai Kardinolui Sigitui Tamkevičiui
Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui Grušui
TIKINTIESIEMS

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen
LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei
Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos Pirmininkui
Gabrieliui Landsbergiui
LR Seimo nariams
Žiniasklaidai

Jos Ekscelencijai Europos Komisijos Pirmininkei Ursulai von der Leyen
Jo Ekscelencijai Europos Vadovų Tarybos Pirmininkui Charles Michel
Jo Ekscelencijai Europos Parlamento Pirmininkui Davidui Sasoliui
Jo Ekscelencijai Jungtinių Tautų Maisto ir Žemės ūkio organizacijos generaliniam
direktoriui QU Dongyu
Europos Parlamento nariams

Laiškai bus siunčiami pasaulio valstybių, su kuriomis Lietuva turi diplomatinius santykius, Vadovams, Parlamentų Pirmininkams, Ministrams Pirmininkams ir žiniasklaidai

K R E I P I M A S I S
DĖL KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ NEKRIKŠČIONIŠKOS VEIKLOS

Vilnius. 2021-03-09

Šį laišką Jums rašome iš Palaimintojo Jono Pauliaus mamytės lietuvaitės Emilijos Kačerauskaitės gimtinės, knygnešių, sukilėlių ir Laisvės kovotojų mylimos Lietuvos, kurioje 2018 metų rugsėjo 22–23 dienomis mes turėjome garbės su Jūsų Šventenybe melstis ir būti laiminami.

Su dideliu susirūpinimu ir atsiprašydami už trukdymą kreipiamės į Jūsų Šventenybę pateikdami žinią, kad 2020-12-11 d LR Seimas priėmė nutarimą, kuriame patvirtintos Vyriausybės programos 12.5.2 punkte rašoma: “Akvakultūra taps pagrindiniu apsirūpinimo žuvimi šaltiniu. Verslinė žvejyba bus uždrausta, išlaikant tautinio paveldo ir turizmo veiklas, įtraukiant pakrančių bendruomenę į išteklių valdymo ir saugojimo procesus. Žuvivaisos, jūrinės ir priekrantės žvejybos klausimai bus perduoti Aplinkos ministerijos kompetencijai.”

PAŽYMIME, kad 2020 metų rudenį vykusiose Parlamento rinkimuose Lietuvos Seimo valdančiąją daugumą sudarė 3 partijų koalicija: Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partija (TS-LKD, toliau krikščionys demokratai) 49 mandatų, Lietuvos liberalų sąjūdžio partija 12 mandatų, Laisvės partija –11 mandatų.

Lietuvoje tyvuliuoja 3000 ežerų, 1500 tvenkinių ir 29 000 upių, upelių ir kanalų. Pagal Žuvininkystės įstatymą verslinė žvejyba leidžiama pagal vandens telkinių mokslinių tyrimų išvadas didesniuose kaip 200 ha telkiniuose. Tokių telkinių yra 99. Iki 2013 metų Aplinkos ministerija skirdavo limitus verslininkams gaudyti kuojas, ešerius, karosus, lydekas, karšius, lynus, raudes, starkius, plakius maždaug 40-je telkiniuose.

Pateikiame informaciją apie limitų skyrimą verslinei žvejybai be Kuršių marių 2011 metais gaudyti kuojas, ešerius, karosus, lydekas, karšius, lynus, raudes, starkius, plakius.
Eil.
Nr. Telkinių pavadinimas Telkinių
plotas
(ha) AM nustatytas limitas (kg)
Bendras Iš jų:
Lydekų Lynų Karšių Sterkų
1. Valstybiniai vandens telkiniai: 14-os telkinių 21026,3
142240 4805 2525 22880 200
2. Nuomojami telkiniai: 27-nių telkinių 5956,4
26488 3709 2076 5461 250
VISO 41 telkiniai
26982,7 168728 8514 4601 28341 450
ATKREIPKITE dėmesį, kad Aplinkos ministerija skyrė limitus viename hektare sugauti vidutiniškai 6,25 kg žuvų (168728 kg :26982,7 ha = 6,25 kg), kai pagal mokslinius tyrimus 1 ha buvo apie 20 kg verslinių žuvų.
Aplinkos ministrai nuo 2013-01-01 Kauno mariose ir nuo 2015-01-01 d., nepateikus jokių argumentų, paaiškinimų ir nesant FORSE MAJEURE aplinkybių, uždraudė verslininkams valstybiniuose ežeruose ir tvenkiniuose bei nuomininkams gaudyti kuojas, ešerius, karosus, lydekas, karšius, lynus, raudes, starkius, plakius. Lietuva yra vienintelė PASAULIO valstybė, kur VALDŽIOS INSTITUCIJOS įsakymais uždraudė verslinę žvejybą. IKI ŠIOL NĖ VIENAM ŽVEJUI NĖ VIENO CENTO NEUŽMOKĖTA UŽ PATIRTUS NUOSTOLIUS, o Lietuvą valdantys net ir nekalba apie tai ir nežada.
Lietuvos žvejai verslininkai 2017 metais sugavo: tolimuosiuose žvejybos rajonuose - 69817 tonų, Baltijos jūroje ir Priekrantėje – 18865 tonų, iš kurių 1729 tonų menkių, Kuršių mariose – 963 tonas, Kuršių mariose ir Nemuno žemupyje sugauta 57 tonų stintų, polderiuose ir ežeruose sugauta apie 100 tonų seliavų, stintelių ir kitų žuvų, akvakultūra-tvenkinių ūkiai – 3737 tonų, iš kurių 78 procentų karpių. Pažymėtina, kad Kuršių marios užima apie 22 proc vandenų ploto, o žuvų sugaunama apie 90 proc.

ŽINOTINA, kad žuvininkystės valdymui, žuvivaisai, kontrolei, moksliniams vandens telkinių tyrimams, apsaugai kasmet iš valstybės biudžeto skiriama apie 8 mln. eurų – LIŪTO DALIS ŠIŲ LĖŠŲ tenka kelių šimtų tūkstančių žvejų mėgėjų HOBIO PATENKINIMUI.

2020 metais rudenį rinkimų į Seimą agitacijos metu buvo naudojamos įvairiausios žvejų verslininkų niekinimo ir žvejybos verslo draudimo agitacinės priemonės.
Pateikiame Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos (TS-LKD) rinkiminį agitacinį lapelį, kuriame antra iš kairės TS-LKD partijos lyderė I. Šimonytė su kitais krikščionimis demokratais agituoja sunaikinti verslinę žvejybą VERSLINEI ŽŪKLEI NE!
Kai taip elgiasi krikščionių demokratų partijos lyderė I. Šimonytė (nr. 1), buvusi kandidatė į prezidentus, šalia esantys partijos įžymybės A. Gedvilienė (nr. 20), M. Majauskas (nr. 16) bei ambasadorius, buvęs Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras A. Pocius (nr. 31), nes kai kurie rinkėjai galėjo patikėti jų gerais norais, kad jų numylėtiniai patektų į Seimą.Bet faktiškai tai buvo rinkimų balsų medžioklės juodųjų technologijų elementai. Šis agitacinis lapelis sukurtas pagal Lašišos dienoraščio žvejų verslininkų niekinimo lapelį. Krikščionys demokratai per žvejų verslininkų lavonus veržėsi į valdžios olimpą.

Krikščionys demokratai rinkiminės kampanijos į Seimą metu naudojosi be jokių paaiškinimų ir argumentų žvejų verslininkų niekinimo, dergimo ir purvo skleidimo juodžiausiomis technologijomis. Jie nesinaudojo oficialiai skelbtais ir išdiskutuotais Lietuvos Žuvininkystės tarybos, kurios sudėtyje yra 3 valstybės premijos laureatai, mokslų daktarai, žvejų verslininkų, žvejų mėgėjų ir valstybės institucijų atstovų teikiamais vandenų tyrimų rezultatais. Bet užtat krikščionys demokratai naudojosi jų pinigais remiamos asociaxcijos Lašišos dienoraščio žvejus verslininkus niekinančiais aiškinimais. ŽINOTINA, kad krikščionė demokratė L. Andrikienė 8,5 tūkst. eurų ir I. Šimonytė 1, 5 tūkst eurų gautų iš GRIGEO rinkimams, iškilus skandalui, tuos pinigus perdavė asociacijai „Lašišos dienoraštis“, kuris dergdamas žvejus verslininkus agitavo už krikščionis demokratus, o pastarieji per savo rinkiminę agitaciją aiškino, kad uždraus verslinę žvejybą. Pagal tarptautinę teisę ir praktiką neteisingai gauti pinigai arba gauti iš neskaidrių šaltinių privalomi grąžinti į valstybės biudžetą, kuris sprendžia kaip su jais pasielgti. Šiuo atveju krikščionys demokratai neskaidrius pinigus panaudojo savo rinkiminei kampanijai, kad galėtų dergti ir niekinti žvejus verslininkus ir reikalauti UŽDRAUSTI VERSLINĘ ŽVEJYBĄ, ir kad galėtų suagituoti daugiau rinkėjų balsų.

Krikščionių demokratų inicijuotas ir valdančiųjų su keliais rėmėjų balsais 2020-12-11 Seimo priimtas nutarimas uždrausti verslinę žvejybą SVEIKU PROTU YRA NESUVOKIAMA, nes
1. Viso pasaulio valstybės vykdydamos mokslinius tyrimus, nustato limitus (kvotas) vandenynuose, jūrose.
2. Kuršių marių verslinei žvejybai limitus nustato Lietuvos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities valstybių institucijų kasmetinėse tarpvalstybinėse sesijose, kuriuose dalyvauja valstybinių institucijų atstovai, mokslininkai ir žvejai. Jie vadovaujantis moksliniais tyrimų rezultatais. 2021 metams nustatė limitus: karšių 480 tonų, sterkų-110 t, stintų-570 t. Panašūs limitai buvo patvirtinti ir 2020 metams. Lietuvos žvejai nesugavo limite numatytų žuvų tonų. PAŽYMĖTINA, kad tarpvalstybinė komisija veikia pagal Lietuvos Vyriausybės įgaliojimus ir tarptautinės diplomatijos pagrindais. Nėra tekę girdėti, kad Prezidentūra, Seimas ar Vyriausybė būtų pareiškę komisijai pastabų. Mums yra tekę būti šios komisijos nariais. Tai labai atsakinga misija, nes reikia iš anksto ruoštis, derinti medžiagą ir ginti Lietuvos interesus.

Kai kas galvoja, kad žuvų vandenyse tuti būti kaip vonioje, nors kibirais semk. ŽINOMA, kad žuvų vandens telkiniuose būna tiek kiek leidžia biologinės, gamtinės ir apsaugos priemonės. Mokslininkai tyrinėdami žuvų išteklius nustato taip vadinamą VERSLINIŲ ŽUVŲ LIMITĄ viename HEKTARE ir visame telkinyje. Lietuvoje 1 ha vidaus telkiniuose yra apie 20 kg verslinių žuvų. Aplinkos ministerija iki 2013-01-01 skirstydama limitus vidaus vandenyse gaudyti kuojas, ešerius, karosus, lydekas, karšius, lynus, raudes, starkius, plakius žvejams verslininkams maždaug 40-je telkiniuose skirdavo apie 5 – 7 kg vienam hektarui.(apie tai žiūr. lentelėje teksto pradžioje, o išsamiai www.fisheryabc.eu 2020 07 26 COVID-19 AKIVAIZDOJE pateiktoje lentelėje). Likusios verslinės žuvys 15-13 kg hektare tenka žvejams mėgėjams, išplėstinei reprodukcijai arba natūraliai mirčiai. PAŽYMĖTINA, kad dabartinis Žemės ūkio ministras K. Navickas 2017-04-07 būdamas Aplinkos ministru OFICIALIAI AIŠKINO, kad ištyrinėtuose 384 ežeruose ir tvenkiniuose bendra žuvų biomasė 2011-2016 m padidėjusi 1,5 karto, o vidutinis žuvies svoris padidėjo apie 1,3 - 1,4 karto, o nuo to laiko dar ženkliai padaugėjo žuvų. ŽVEJAI MĖGĖJAI už 14 eurų per metus arba už dyką gali žuvauti VISUOSE 33500 vandens telkiniuose.

Lietuva labai ežeringa valstybė. Pagal Europos Sąjungos rekomendacijas yra įkurti 12 žuvininkystė regionai, kurių veiklai ES skyrė 11,8 mln eurų. LIETUVOS VALDŽIA neleidžia ežerų regionų žvejams verslininkams versliniais pagauti nė vienos kuojos, ešerio, karšio, plakio, nors kaip aukščiau aiškina ministras K. Navickas .žuvų ištekliai yra gausūs. Tarp verslinės žvejybos draudėjų ruporų nuo 2016 metų girdimi labai garsūs krikščionio demokrato K. Navicko garsai. Jis būdamas Aplinkos ministru neskyrė limitų verslinei žvejybai.

Vidaus vandenų žuvų ištekliais savo hobio tenkinimui naudojasi apie 200 tūkt žvejų mėgėjų ir apie 2,7 mln. Lietuvos gyventojų įsigydami žuvų parduotuvėse, kurias pateikia žvejai verslininkai. Krikščionys demokratai aiškina, kad trūksta žuvų vandens telkiniuose žvejams mėgėjams. ŽINANT, kad žvejai mėgėjai žuvauja visuose vandens telkiniuose problemą reikėtų spręsti KARDINALIAI UŽDRAUDŽIANT BET KOKIĄ ŽVEJYBĄ kol žuvų ištekliai pasieks žvejų mėgėjų pageidaujamą lygį, nes valstybė neturi didelių žuvų dirbtino įveisimo išteklių. Lietuvos vadovai uždraudinėja žuvauti verslininkams, kurie žuvaudavo 40 ežeruose, kai Lietuvoje yra apie 33500 vandens telkinių

Kuršių mariose žvejai verslininkai per metus sugauna apie 1000 t žuvų, žvejai mėgėjai sugauna apie 1000 t. Apie 1000 t išgaudo kormoranai. MANYTINA, kad GRIGEO ir kiti teršėjai padarė labai daug žalos. Tai kodėl krikščionys demokratai su partneriais NUTARĖ UŽDRAUSTI VERSLINĖ ŽVEJYBĄ, kai Kuršių mariose žuvauja ir mėgėjai, ir verslininkai, ir kormoranai, ir žuvis naikina GRIGEO. Jie net nebandė išsiaiškinti GRIGEO padarytos 48 mln eurų žalos komponenčių, nes GRIGEO rinkimuose parėmė TS-LKD 10 tūkst. eurų. Jiems geriau kaltinti žvejus verslininkus, nes tuo galėjo pritraukti papildomų rinkėjų balsų.

Daugiau informacijos galima rasti svetainėje www.fisheryabc.eu

Šis Seimo nutarimas suglumino daugybę žvejų verslininkų, jų šeimų narius, verslo partnerius, teisininkus, mokslininkus ir specialistus kadangi prieš svarstant Seime projektas buvo pateiktas be jokių paaiškinimų ar argumentų.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kai COVID-19 pandemijos akivaizdoje visų pasaulio valstybių vadovai skiria milijonų milijonus padėti verslui, kurti darbo vietas, mažinti socialinę atskirtį, stengiasi įvesti paslaugią bendravimo atmosferą. Krikščionys demokratai su partneriais nutarę uždrausti verslinę žvejybą kankina žvejus verslininkus, jų šeimas ir verslo partnerius. Jie nekviečia verslo atstovus į posėdžius.

Nuo 2020 kovo dėl COVID pandemijos buvo uždraustas atviras institucinis bendravimas ir veikla organizuojama nuotoliniu būdu. Daugeliui teko įsigyti specialią įrangą ir pratintis dirbti nuotoliniu būdu. ŽINODAMI, kad Žemės ūkio ministerijos dėl reorganizacijos ir perkėlimo iš Vilniaus į Kauną buvo sumažinta apie 100 etatų. 2021-01-04 kreipėmės į krikščionių demokratų ministrą K. Navicką, kad paskolintų, parduotų arba išnuomotų tinkamą įrangą (kompiuterį su spec įranga ir programomis, daugintuvą su skenavimo įranga) nuotoliniam bendradarbiavimui garantuodami išankstinį apmokėjimą. Ministras-ministerija į mūsų prašymą nereagavo. 2021 -02-17 su panašiu prašymu, pridėję kreipimosi į K. Navicką laiškų kopijas, kreipėmės į krikščionių demokratų lyderę Ministrę Pirmininkę I. Šimonytę. 2021-02-24 Vyriausybė kanclerė G. Balčytytė raštiškai paaiškino, kad negali padėti. ŽINOTINA, kad ŽŪM ministerija ir Vyriausybė naudojasi labai dideliais specialios įrangos arsenalais, turi aukščiausios kvalifikacijos spec. įrangos remontininkus ir prižiūrėtojus bei valdo milžiniškus biudžetinius pinigus- net programų pagailėjo. DARYTINA PRIELAIDA, kad krikščionių demokratų aukščiausios institucijos stengiasi viską daryti, kad žvejų verslininkų atstovai nesugebėtų tinkamai dalyvauti Seimo komitetų, Vyriausybės darbo grupių bei ministerijos socialinių partnerių veikloje ir negalėtų tinkamai ginti žvejų verslininkų interesus.

Dėl, mūsų manymu, amoralių krikščionių demokratų ir jų partnerių veiksmų daugelis žvejų verslininkų organizacijų kreipėsi į Prezidentūrą, Seimą, Vyriausybę, politikus, ministrus, teisininkus ir specialistus. TAČIAU VALDANTIEJI dėl 2020-12-11 dienos nutarimo įgyvendinimo renkasi įvairiausiose institucijose ir politikų uždaruose susiėjimuose, kad kuo greičiau susidorotų su žvejais verslininkais.

LIETUVA YRA VIENINTELĖ PASAULIO VALSTYBĖ, KUR SEIMO NUTARIMU BUS UŽDRAUSTA VERSLINĖ ŽVEJYBA.

2020-12-30 d, žinodami Seimo 2020-12-11 d nutarimą dėl verslinės žvejybos uždraudimo, prašėme Prezidentą G. Nausėdą priimti pokalbiui žvejų verslininkų atstovus, mokslininkus, specialistus ir pasitarti. 2021-01-06 Prezidentūros skyriaus vedėja A. Bogušinė mums rašė: „Atsižvelgdami į Jūsų išsakytus prašymus ir keliamus klausimus, Jūsų kreipimusis perdavėme Aplinkos ministerijai ir Žemės ūkio ministerijai. Šios institucijos atsakys Jums pagal savo kompetenciją.“ Nei liberalų sąjūdžio Aplinkos ministras S. Gentvilas, nei krikščionių demokratų Žemės ūkio ministras K. Navickas pagal Prezidentūros jiems siųstus laiškus nepriėmė pokalbiui žvejų verslininkų atstovų ir neatsakė į laišką.

Lietuvą valdantieji turėtų suprasti ir stengtis, kad mėlynieji plotai duotų kuo daugiau naudos Lietuvos žmonėms. Tam buvo teikiami pasiūlymai – BET VALDANTIEJI VISIŠKAI NESIDOMĖJO.

2021-02-03 raštu ir elektroniniu paštu kreipėmės į kiekvieną Seimo narį atsakyti į daugelį verslininkus jaudinančius klausimus dėl 2020-12-11 dienos Seimo nutarimo. 4-ių lapų rašte (pridas Nr. 1) išdėstėme situaciją iki 2020-12-11 Seimo priimto nutarimo dėl verslinės žvejybos uždraudimo prašydami paaiškinti kokią naudą ir nuostolius iš to turės Lietuva, kokius nuostolius patirs Lietuvos žmonės negalėdami įsigyti verslininkų teikiamų žuvų į parduotuves. Turėjome vilties, kad per mėnesį pagal Konstitucijos ir įstatymų reikalavimus sulauksime atsakymų iš visų Seimo narių. Iki šiol gauta 6 atsakymus tarp kurių krikščionės demokratės A. Bilotaitės raštas.


2021-02-12 laišku „Dėl politinio susidorojimo su žvejais verslininkais“ kreipėmės į Lietuvos vadovus, į atsakingas institucijas, politikus, žiniasklaidą (priedas Nr. 2 ). PASTEBIME, kad verslinės žvejybos naikinimo iniciatoriai, prisidengdami 2020-12-11 Seimo nutarimu visiškai nereaguoja į teikiamus pasiūlymus ir prašymus priimti pokalbiui.

Kas apgins pažemintuosius ir nuskriaustuosius?

Apie tai ką šiame laiške rašome ir dar daugiau ne vieną kartą ir net per 10 metų buvo parašyta apie 150 laiškų Lietuvos ir Europos vadovams, atsakingiausioms institucijoms, politikams, specialistams ir žiniasklaidai (žiūr www.fisheryabc.eu ).

Kreipdamiesi į Jūsų Šventenybę taip pat informuojame Lietuvos Katalikų Bažnyčios hierarchus ir tikinčiuosius, Europos Sąjungos atsakingiausių institucijų ir pasaulio valstybių vadovus, bei Lietuvos vadovus, žvejus ir žiniasklaidą tikėdamiesi būti išgirstiems ir suprastiems, nes verslinės žvejybos uždraudimas PARLAMENTO nutarimu nebuvo praktikuojamas NĖ VIENOJE PASAULIO VALSTYBĖJE. Toks draudimo be paaiškinimų paskelbimas Seimo nutarimu labai glumina ir skaudina žvejų verslininkų bendruomenę. Įdomiausia yra tai, kad Seimas 2020-12-11 d. savo nutarimu nedraudė alkoholizmo, narkotikų ir psichotropinių medžiagų, vagysčių, smurto, žudynių, korupcijos. Turime vilties, kad valdantieji krikščionys demokratai su koalicijos partneriais supras nekrikščioniškai pasielgę nutarę sunaikinti iš amžių glūdumos atėjusį ir niekam nenusikaltusį žvejybos verslą. PRISIMINKIME, kad šventieji apaštalai Andriejus, Petras, Zenius, Magnius tinklais gaudė žuvis alkaniems pamaitinti.

TODĖL MANYTUME, kad reikėtų nustatyti žuvų sugavimo limitus:
Tolimojo laivyno žvejybos rajonuose – pagal pastarųjų 5 metų vidutinį sugavimą.
Baltijos jūroje ir Priekrantėje – pagal pastarųjų 5 metų vidutinį sugavimą, atmetus menkes.
Spręsti žvejų pasitraukimo iš verslo klausimus.
Kuršių mariose – pagal Lietuvos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Tarpvalstybinės komisijos patvirtintus limitus, bet ne mažiau kaip pagal pastarųjų 5 metų vidutinį sugavimą.
Kuršių mariose ir Nemuno žemupyje - stintų gaudymui reikėtų skirti 570 t. limitų.
Polderiuose ir ežeruose - seliavų, stintelių ir kitų žuvų kiekį nustatyti pagal pastarųjų 5 metų vidutinį sugavimą.
Ežeruose, Kauno mariose, Kruonio aukštutiniame baseine, tvenkiniuose ir nuomojamose telkiniuose 2021 metams limitus nustatyti 2011 metų lygyje pagal laiško pradžioje pateiktą lentelę. Nuo 2022, 2023, 2024 metams tvirtinti limitus siekiant, kad kiekvienais metais žuvų sugavimo limitai būtų didinami po 100 tonų kasmet.
Nustatyti limitus lydekų, sterkų, lynų, karšių žvejybai
Reikėtų apsvarstyti visų socialinių partnerių ir žvejų mėgėjų siūlymus.

Siekiant ženkliai pagausinti žuvų išteklius reikėtų skubiai uždrausti žvejybą iki liepos 1-os dienos, įrenginėti dirbtines nerštavietes ir saugoti vandens telkinius.

TURIME VILTIES, kad Seimo krikščionys demokratai supras suklydę, ar buvę suklaidinti arba specialiai klaidinę kitus ir pažeidė Seimo nario priesaiką, kai padėję ranką ant Konstitucijos prisiekė ir nesilaikė 10 DIEVO ĮSAKYMŲ.

GERBIAMIEJI, siekiantys uždrausti verslinę žvejybą, organizuojantys draudimus ir buvę gretimai jų pagalvokite, kad jausdami ligas ar kankinami skausmų, nelaimėje, priešmirtinėse konvulsijose ir mirties agonijoje gal suprasite pasielgę negarbingai. Todėl dėl asmeninių paskatų ir grupinių interesų nedarykime ir nelinkėkime kitiems blogio.

VIETOS PO SAULE TURI UŽTEKTI IR ŽVEJAMS MĖGĖJAMS IR VERSLININKAMS, nes DIEVAS sukūrė žuvis, kad jomis galėtų pasinaudoti visi.

Asociacijų sąjungos “Žuvininkų rūmai” prezidentas Leonas Kerosieriui


Pasiteiravimui e. p. leonaslabora@gmail.com www.fisheryabc.eu


PRIEDAS Nr. 1
ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI“
„ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS
L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel+370 674 38465,
e. p. leonaslabora@gmail.com

Seimo nariui Gerb.

Prašome Jūsų išsakyti nuomonę DĖL VERSLINĖS ŽVEJYBOS DRAUDIMO
Šis dokumentas Jums pateikiamas registruotu popieriniu ir elektroniniu laišku.
Vilnius, 2021-02-03

2020-12-11 d. LR Seimas nusprendė – BUS UŽDRAUSTA VERSLINĖ ŽVEJYBA

JŪSŲ EKSCELENCIJA,

Ne vieną kartą nuo 2007 metų politikai, nepateikę jokių argumentų ir paaiškinimų, didžiojoje žiniasklaidoje, įvairiuose pasitarimuose ir susitikimuose aiškino, kad žvejai verslininkai nualina vandens telkinius, užstato vandens telkinius tinklais, brakonieriauja ir trukdo žvejams mėgėjams žuvauti. Žvejai verslininkai, mokslininkai ir specialistai pateikdavo informaciją ir dabar pateikiame, kad verslinių žuvų ištekliai yra gausūs ir kad vadovaujantis Žuvininkystės įstatymu verslinė žvejyba galima. Kai kurios informacijos galima rasti internetinėje svetainėje www.fisheryabc.eu

KONSTATUOJAME.
Lietuvoje tyvuliuoja 3000 ežerų, 1500 tvenkinių ir 29000 upės, upeliai, kanalai, Kuršių marios.
Žvejai mėgėjai už 14 eurų arba už 1,68 euro 2 paroms, arba už dyką gali juose žuvauti.
Pagal Žuvininkystės įstatymą verslininkams galima žuvauti vadovaujantis mokslinių tyrimų rezultatais telkiniuose didesniuose kaip 200 ha. Tokių telkinių yra 99. Apie smulkųjį žvejybos verslą kalbama Jungtinių tautų ( FAO) Deklaracijoje.
Pateikiame informaciją apie limitų skyrimą verslinei žvejybai be Kuršių marių 2011 metais gaudyti kuojas, ešerius, karosus, lydekas, karšius, lynus, raudes, starkius, plakius.
Eil.
Nr. Telkinių pavadinimas Telkinių
plotas
(ha) AM nustatytas limitas (kg)
Bendras Iš jų:
Lydekų Lynų Karšių Sterkų
1. Valstybiniai vandens telkiniai: 14-os telkinių 21026,3
142240 4805 2525 22880 200
2. Nuomuojami telkiniai: 27-nių telkinių 5956,4
26488 3709 2076 5461 250
VISO 41 telkiniai
26982,7 168728 8514 4601 28341 450
ATKREIPKITE dėmesį, kad Aplinkos ministerija skyrė limitus viename hektare sugauti vidutiniškai 6,25 kg žuvų (168728 kg :26982,7 ha = 6,25 kg), kai pagal mokslinius tyrimus 1 ha buvo apie 20 kg verslinių žuvų.

Aplinkos ministrai nuo 2013-01-01 Kauno mariose ir nuo 2015-01-01 d., nepateikus jokių argumentų, paaiškinimų ir nesant FORSE MAJEURE aplinkybių, uždraudė verslininkams valstybiniuose ežeruose ir tvenkiniuose bei nuomininkams gaudyti kuojas, ešerius, karosus, lydekas, karšius, lynus, raudes, starkius, plakius. Lietuva yra vienintelė PASAULIO valstybė, kur VALDŽIOS INSTITUCIJOS įsakymais uždraudė verslinę žvejybą. IKI ŠIOL NĖ VIENAM ŽVEJUI NĖ VIENO CENTO NEUŽMOKĖTA UŽ PATIRTUS NUOSTOLIUS, o Lietuvą valdantys net nekalbėjo ir nekalba apie tai.

2017-04-07 Aplinkos ministras K. Navickas pateikė oficialią informaciją, kad ištyrinėtuose 384 ežeruose ir tvenkiniuose bendra žuvų biomasė 2011-2016 m padidėjusi 1,5 karto, o vidutinis žuvies svoris padidėjo apie 1,3 - 1,4 karto.
PER PRAĖJUSIUS METUS ŽUVŲ IŠTEKLIAI DAR ŽENKLIAI PAGAUSĖJO, bet žvejams verslininkams neleidžia žuvauti.
2011 metais Lietuvoje gyveno 3052,6 tūkst. žm, 2020 m -2794,1 žm.
ŽINOTINA, kad kasmet vykstančiuose Lietuvos Respublikos ir Karaliaučiaus srities valstybių atstovų sesijose, kuriose dalyvauja valstybių valdžios, mokslo, žvejų mėgėjų ir žvejų verslininkų atstovai aiškinama, kad Kuršių mariose ŽUVŲ IŠTEKLIŲ BŪKLĖ YRA PATENKINAMA. Kyla klausimas kodėl prieš tas sesijas ir po sesijų neprieštarauja žvejų mėgėjų atstovai, o prieš tai ir po to visada asociacijų sąjunga „Žuvininkų rūmai“ prašydavo gausinti Kuršių marias plėšriosiomis žuvimis. Gal žvejams mėgėjams ir kai kuriems politikams labai naudinga plėšriųjų žuvų mažėjimas Kuršių mariose, kad galėtų kelti skandalus ir pulti žvejus verslininkus.

Lietuvos žvejai verslininkai 2017 metais sugavo: tolimuosiuose žvejybos rajonuose - 69817 tonų (labai maža dalis šių žuvų patenka į Lietuvos rinką), Baltijos jūroje ir Priekrantėje – 18865 tonų, iš kurių 1729 tonų menkių, Kuršių mariose – 963 tonas, Kuršių mariose ir Nemuno žemupyje sugauta 57 tonų stintų, polderiuose ir ežeruose sugauta apie 100 tonų seliavų, stintelių ir kitų žuvų, akvakultūra-tvenkinių ūkiai – 3737 tonų, iš kurių 78 procentų karpių. Pažymėtina, kad Kuršių marios užima apie 22 proc vandenų ploto, o žuvų sugaunama apie 90 proc. Menkių ištekliams ženkliai sumažėjus neskiriama žvejams kompensacijos ir neleidžiama jiems pasitraukti iš verslo. Vienos dienos laivo prastova kainuoja apie 1500 eurų.
Kasmet žvejai mėgėjai, verslininkai ir kormoranai Kuršių mariose sugauna maždaug po 1000 tonų žuvų. Niekas nepateikia informacijos apie nelegalų ir brakonierių sugautas žuvis ir daromą žalą. PRIMENAME, kad 2020-01-23 Lietuvos atsakingiausiems vadovams bei politikams, Seimo nariams, atsakingiausiems vadovams, žiniasklaidai buvo pateikta informacija (žiūr www.fisheryabc.eu ĮŽANGA) dėl Grigeo veiklos: „Apie 20 Lietuvos mokslininkų pastaraisiais metais pagal sutartį su Aplinkos ministerija vykdė gamtosaugos tyrimus Kuršių mariose, Priekrantėje ir Baltijos jūroje. Jie ministerijai teikdavo tarpines ataskaitas. 2020-01-07 prokurorai, policininkai ir tyrėjai nustatė, kad Klaipėdos įmonė GRIGEO leidžia neišvalytus vandenis į Baltijos jūrą. Tik tada kilo MILŽINIŠKAS SKANDALAS apie nuotekomis ir cheminėmis medžiagomis teršiamus vandenis, kadangi Aplinkos ministerija neteikdavo informacijos apie incidentus ir gręsiančius pavojus. Senai žiniasklaida nuolatos transliavo klaipėdiečių skundus dėl gamtotaršos. ŽINOMA, kad 2018 metų gruodžio 19 d. vyriausybė pasitarime specialiu įpareigojimu dėl gamtotaršos atkreipė Aplinkos ministerijos dėmesį, bet Aplinkos ministerija nesurado rimtų gamtos teršėjų ir neviešino mokslininkų pateiktą informaciją apie ne vieną kartų teršalų viršijimo normas. Ir tik po sausio 7, po specialiųjų pajėgų reido, KAI KILO PASAULINIS SKANDALAS Aplinkos ministerija pradėjo surasti daug aplinkos pažeidimų, o Aplinkos ministras K. Mažeika pradėjo prasižengėlių paieškas.“ – į tai, kad nuo 2018-12-19 Aplinkos ministerija dėl Grigeo nepateikė jokios informacijos valdžios institucijos, visuomenei ir žiniasklaidai, o valdantieji politikai visiškai nereagavo.

2020 vidurvasaryje žvejai mėgėjai pradėjo skelbti, kad žvejai verslininkai išgaudė žuvis Kuršių mariose ir kartu su kai kuriais politikais K. Mažeika, A. Gedvilienė ir kiti, o rinkimų metu ir I. Šimonytė, M. Majauskas su visa Krikščionių demokratų partija pradėjo pasipriešinimo akcijas, kad verslininkams reikia uždrausti Kuršių mariose ir Priekrantėje žuvauti. 2021- 01-28 dieną buvo paskelbta, kad Grigeo padarė žalos maždaug už 48 mln eurų. Kiekvienam turėtų būti aišku, kad žuvų ištekliams padaryti milžiniški nuostoliai. Gal kas galėtų paskaičiuoti kiek tonų žuvų buvo sunaikinta nors per 10 metų?! ATKREIPTINAS DĖMESYS, kad Aplinkos apsaugos agentūra gauna iš valstybės didelius pinigus moksliniams tiriamiesiems darbams Kuršių mariose, Priekrantėje ir Baltijos jūroje, bet neteko girdėti, kad su mokslininkais ir specialistais svarstytų ataskaitas apie atliktus darbus. MANYTINA, kad agentūra su buvusiu ministru K. Mažeika siekė nuslėpti nuo Lietuvos žmonių masines žuvų žudynes. Jau senai aišku, kad kormoranai, nelegalai, brakonieriai ir Grigeo žuvų ištekliams daro didelę žalą, TAČIAU VISAIS ĮMANOMAIS BŪDAIS KALTINAMI ŽVEJAI VERSLININKAI IR SIŪLOMA SU JAIS SUSIDOROTI.
Žvejai mėgėjai nenori žuvauti humaniškiausiu principu PAGAVAI - PALEISK. Jiems reikalingos naujausios žuvų gaudymo technologijos. Jau pardavinėjamos žuvys perdirbėjams. Daugelio jų devizas TRAUKTI ŽUVIS BE SAIKO ir choru šaukti, kad verslininkai nualino vandens telkinius ir brakonieriauja. Žvejams mėgėjams ne vieną kartą buvo teikiami pasiūlymai dėl žuvų išteklių gausinimo, bet mėgėjai visiškai nekreipė į tai jokio dėmesio.
MANOMA, kad žuvininkystės valdymui, žuvivaisai, kontrolei, moksliniams vandens telkinių tyrimams, apsaugai kasmet iš valstybės biudžeto skiriama apie 8 mln. eurų – LIŪTO DALIS ŠIŲ LĖŠŲ tenka žvejų mėgėjų HOBIO PATENKINIMUI. Pažymėtina, kad buvęs Aplinkos ministras L. Jonauskas prieš šešetą metų priveisė daug, daug tonų karpių už daug, daug tūkstančių eurų į sukurto Žvejų rojaus ir savo rinkiminės apygardos ežerus. Gal iš pagarbos žvejams mėgėjams, valdininkams ir politikams įveisiami karpiai draudžiamuose ežeruose! Pasiteiraukime mokslininkų nuomonės.
Žvejai mėgėjai surenka už nario mokesčius ir leidimus per metus apie 1,7 mln eurų. Politikai džiūgauja, kad meškeriotojai į valstybės biudžetą įneša lėšų įsigydami specialią aprangą, maisto produktus, benziną, įrangą. TAČIAU jokių prioritetų niekas nesuteikia meno ir sporto renginių dalyviams, ūkininkams, statybininkams, sirgaliams, studentams mokantiems už specialią aprangą, maisto produktus, benziną, įrangą. Ir NIEKAS ANT VISO SVIETO NEDŽIŪGAUJA, kad jie papildo biudžetą šimtais milijonų eurų daugiau negu žvejų mėgėjų paslaugos. Tad pasakykite kokias valstybines dotacijas ir lengvatas turi jaunieji sportininkai, ratelių dalyviai, menininkai MOKANTYS UŽ KIEKVIENĄ TRENIRUOTĘ AR REPETICIJĄ.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad ne vieną kartą buvo teikiami pasiūlymai dėl žuvų išteklių gausinimo. 2019-05-17 buvo kreiptasi į Lietuvos ir Karaliaučiaus srities vadovus prašant spręsti plėšriųjų žuvų įveisimo klausimus Kuršių mariose (raštas pridedamas). Nesulaukus jokios reakcijos 2019-11-11 buvo antrą kartą kreiptasi (raštas pridedamas) – ir iki šiol jokios reakcijos iš Lietuvos pusės. 2020-07-26 d. buvo parašytas laiškas Europos Sąjungos, kai kurių valstybių ir Lietuvos atsakingiausiems vadovams bei politikams, Seimo nariams, atsakingiausiems vadovams, žiniasklaidai (buvo pateikta informacija žiūr www.fisheryabc.eu) COVID-19 AKIVAIZDOJE DĖL LIMITŲ SKYRIMO VERSLINEI ŽVEJYBAI VALSTYBINIUOSE IR NUOMOJAMUOSE EŽERUOSE, TVENKINIUOSE IR KAUNO MARIOSE kuojų, ešerių, karosų, lydekų, karšių, lynų, raudžių, starkių, plakių žvejybai.2020-12- 08 Europos ir Lietuvos vadovams, politikams, Seimo nariams, atsakingoms institucijoms „DĖL VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS PROJEKTO“ buvo pareikštas susirūpinimas ir pateikti argumentai dėl vyriausybės programos galimų nuostolių. 2020-11-22 Kaimo reikalų komitetui, Seimo nariams ir institucijoms buvo pateiktos žuvų gausinimo priemonės. Tie pasiūlymai buvo teikiami nuo 2020-09-17 d ., o kiti anksčiau. 2020-12-26 kreipėmės į LR Prezidentą „DĖL VERSLINĖS ŽVEJYBOS SUNAIKINIMO. Kad akvakultūra aprūpintų žuvimis – MISIJA NĖRA ĮMANOMA“ ir pateikėme pasiūlymus dėl žuvų išteklių gausinimo.
2021-01-20 Seimo nariams ir institucijoms buvo pateiktas išrašas iš protokolo, kuriame konstatuojamoje dalyje buvo nurodytos problemos, o rezoliucinėje dalyje buvo pateikti pasiūlymai žuvininkystės problemoms spręsti. Paminėti laiškai turėtų būti Seimo narių ir institucijų archyvuose. Siūlėme priemones žuvų gausinimui, bet niekas nereagavo. PRAŠĖME JŪSŲ COVID-19 pandemijos akivaizdoje ŠIOJE KADENCIJOJE neįgyvendinti žvejybos verslo draudimo ir ministerijų reorganizavimo priemonių, leisti žvejams verslininkams žuvauti kaip ir iki šiol, skirti limitus verslininkams valstybiniuose ežeruose, Kauno mariose ir tvenkiniuose bei nuomojamuose valstybiniuose telkiniuose gaudyti kuojas, ešerius, karosus, lydekas, karšius, lynus, raudes, starkius, plakius, nors 2011 metų limitų lygyje.
Žuvys yra valstybės turtas ir valstybė deda dideles pastangas ir finansines investicijas, kad žuvų vandens telkiniuose būtų daugiau. Iki šiol dalį žuvų susigaudavo žvejai mėgėjai, o dalį sugaudavo žvejai verslininkai, kurie pateikdavo į prekybos tinklą Lietuvos piliečių poreikiams tenkinti. Pagal Seimo nutarimą visų žuvų valstybės turtu galės disponuoti tik žvejai mėgėjai. Tuo Seimas sukuria ypatingą ŽVEJŲ MĖGĖJŲ KASTĄ.
Jau 10 metų, kai Seimas Parlamento gynėjams, Laisvės kovotojams ir savanoriams nepatvirtino Lietuvos GYNĖJO STATUSĄ, tačiau Seimo nariai per 1 dieną 2020-12-11 nutarė UŽDRAUSTI VERSLINĘ ŽVEJYBĄ ir keletą šimtų tūkstančių žvejų mėgėjų patvirtino PRIVILEGIJOTA KASTA. Tad pasakykite kokią dar socialinę grupę Seimas valstybės vardu materialiai ir politiškai globoja.
NIEKAS NEORGANIZUOJA PATEIKTŲ DAUGYBĖS PASIŪLYMŲ SVARSTYMO DĖL ŽUVŲ IŠTEKLIŲ GAUSINIMO IR PASITRAUKIMO IŠ VERSLO KLAUSIMŲ.
Kodėl valstybės vardu už valstybės pinigus užaugintu, valstybės prižiūrimu ir saugomu turtu suteikiama PRIVILEGIJA tik keliems šimtams tūkst. žvejų mėgėjų naudotis valstybiniu turtu, o kitiems 2,7 milijonų Lietuvos gyventojams NEBUS GALIMYBIŲ ĮSIGYTI lietuviškų gėlavandenių žuvų, kurias rinkai pateikdavo žvejai verslininkai.
Gal reikėtų referendumu atsiklausti ar žmonės nori ar nenori rinkoje, parduotuvėse įsigyti pigių gėlavandenių žuvų ir ar jie nori ar nenori SAVO LĖŠOMIS IŠLAIKYTI Seimo privilegijuojamą žvejų mėgėjų kastą, arba įpareigoti žvejus mėgėjus išsinuomoti vandens telkinius ir tegul sau už savo 1,7 mln. eurų įveisinėja žuvis, saugo vandens telkinius, vykdo mokslinius tiriamuosius darbus ir aptarnauja kitus žvejus mėgėjus už 1,68 euro už 2 paras arba už dyką ir leidžia kasdien susigauti po 5 kg žuvų.

POST SCRIPTUM
2020-12-11-os Seimo nutarimu dėl verslinės žvejybos uždraudimo labai patenkinti Rusijos federacijos Karaliaučiaus srities žvejai, gyventojai ir politikai, nes Kuršių marių Lietuvos dalyje yra daug žuvų neršyklų, o beaugdamos jos keliauja Karaliaučiaus kryptimi, nes žuvys sienų nepripažįsta. Šis Seimo verslinės žvejybos naikinimas yra vienintelis pasaulio žuvininkystės istorijoje, kai vienintelėje pasaulio valstybėje vyriausybės, valstybės politikos ir vadybos srityje nepateikus paaiškinimų ir argumentų uždraudžiamas vienos socialinės grupės-žvejų verslas.
Kas gali paneigti, kad Seime atsiras iniciatorių ORGANIZUOTI APKALTĄ šventiesiems apaštalams Andriejui, Petrui, Zenui, Magnui tinklais gaudžiusiems žuvis siekiant pamaitinti alkanuosius.
Seimo nariai padėję ranką ant Konstitucijos prisiekė tardami: prisiekiu gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, prisiekiu ... sąžiningai tarnauti žmonių gerovei ...“ Jie uždraudę prieš 7 metus verslinę žvejybą pažeidė Konstituciją ir 2 įstatymus. Kaip suprasti ir kuo pamatuoti jų tarnystę žmonių gerovei kai ministro įsakymu uždraudus ŽVEJYBĄ nė vienam žmogui per 7 metus nebuvo išmokėta nė vieno cento kompensacijų. Kokią žmonių gerovę sukurs Seimo nariai 2020-12-11 nutarę UŽDRAUSTI VERSLINĘ ŽVEJYBĄ.
Kaip Jūs įsivaizduojate GEROVĖS VALSTYBĖS kūrimą kai vieni džiaugsis, o kiti liūdės.
Asociacijų sąjungos “Žuvininkų rūmai” prezidentas Leonas Kerosierius
Tarybos pirmininkas Vytautas Vaitiekūnas
Pasiteiravimui tel. 8674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com www.fisheryabc.eu

PRIEDAS Nr. 2

ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI“
„ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS
L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel+370 674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen
LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei
LR Konstitucinio teismo Pirmininkui Dainiui Žalimui
Valstybės saugumo departamento Direktoriui Dariui Jauniškiui
LR Generalinei prokurorei Nidai Grunskienei
LR Vyriausiojo Administracinio teismo Pirmininkui Gintarui Kryževičiui
LR Aplinkos ministrui Simonui Gentvilui
LR Žemės ūkio ministrui Kęstučiui Navickui
LR Ekoniomikos ir inivacijos ministrei Aušrinei Armonaitei
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrei Monikai Navickienei
LR Finansų ministrei Gintarei Skaistei
LR Valstybės kontrolieriui Mindaugui Macijauskui
LR Generaliniam policijos komisarui Renatui Požėlai
Vilniaus merui Remigijui Šimašiui
LR Seimo nariams
Žvejams
Žiniasklaidai

DĖL POLITINIO SUSIDOROJIMO SU ŽVEJAIS VERSLININKAIS
Vilnius, 2021-02-12

2020-12-11 LR Seimas nutarė uždrausti verslinę žvejybą. Išanalizavus pateiktą projektą balsavimui nebuvo surasta nė vieno paaiškinimo, argumentų ar FORSE MAJEURE APLINKYBIŲ dėl draudimų įvedimo. Atkreiptinas dėmesys, kad valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys K. Mažeika, socialdemokratas L. Jonauskas TS-LKD partijos nariai M. Majauskas ir A. Gedvilienė pastaraisiais metais ne vieną kartą spaudos konferencijose ir viešuose laiškuose agitavo uždrausti verslinę žvejybą.

Dažniausiai jų pagrindiniais argumentais būdavo Lašišos dienoraščio teikiama neigiama informacija apie žvejus verslininkus. Pažymėtina, kad rinkiminės kampanijos metu TS krikščionys demokratai masiškai skleidė PASIŽADANČIĄ INFORMACIJĄ UŽDRAUSTI VERSLINĘ ŽVEJYBĄ (agitacinis lapelis pateikiamas aukščiau).

Tokie nenusikaltusių žvejų verslininkų niekinimai sukėlė daug pamąstymų.
Lietuvos žvejai verslininkai 2017 metais sugavo: tolimuosiuose žvejybos rajonuose - 69817 tonų, Baltijos jūroje ir Priekrantėje – 18865 tonų, iš kurių 1729 tonų menkių, Kuršių mariose – 963 tonas, Kuršių mariose ir Nemuno žemupyje sugauta 57 tonų stintų, polderiuose ir ežeruose sugauta apie 100 tonų seliavų, stintelių ir kitų žuvų, akvakultūra-tvenkinių ūkiai – 3737 tonų, iš kurių 78 procentų karpių. Pažymėtina, kad Kuršių marios užima apie 22 proc vandenų ploto, o žuvų sugaunama apie 90 proc.

Ne kartą buvo teikiama informacija, kad ežeruose, Kauno mariose ir tvenkiniuose versliniai kuojų, ešerių, karosų, lydekų, karšių, lynų, raudžių, starkių, plakių ištekliai yra gausūs.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad Lietuvos ir Rusijos tarpvalstybinės komisijos konstatavo, kad žuvų išteklių būklė Kuršių mariose yra PATENKINAMA ir 2020 metams Lietuvai Kuršių mariose buvo nustatyti limitai karšių 480 t, sterkų – 110 t ir stintų – 570 t gaudymui.

MANYTUME, kad reikėtų nustatyti žuvų sugavimo limitus:
Tolimojo laivyno žvejybos rajonuose – pagal pastarųjų 5 metų vidutinį sugavimą.
Baltijos jūroje ir Priekrantėje – pagal pastarųjų 5 metų vidutinį sugavimą, atmetus menkes.
Spręsti žvejų pasitraukimo iš verslo klausimus.
Kuršių mariose – pagal pastarųjų 5 metų vidutinį sugavimą.
Kuršių mariose ir Nemuno žemupyje - stintų gaudymui reikėtų skirti 570 t. limitų.
Polderiuose ir ežeruose - seliavų, stintelių ir kitų žuvų kiekį nustatyti pagal pastarųjų 5 metų vidutinį sugavimą.
Ežeruose, Kauno mariose, Kruonio aukštutiniame baseine, tvenkiniuose ir nuomojamose telkiniuose 2021 metams limitus nustatyti 2011 metų lygyje pagal ryte laiške pateiktą lentelę. Nuo 2022, 2023, 2024 metams tvirtinti limitus siekiant, kad kiekvienais metais žuvų sugavimo limitai būtų didinami po 100 tonų kasmet.
Nustatyti limitus lydekų, sterkų, lynų, karšių žvejybai
Reikėtų apsvarstyti visų socialinių partnerių ir žvejų mėgėjų siūlymus.

DAUG KARTŲ buvo teikiami pasiūlymai dėl žuvų gausinimo ir prašymus skubiai įveisti į Kuršių marias plėšriųjų žuvų ir ypatingai starkių ir lydekų po 10 mln. Lietuvos vadovai, institucijos, politikai ir žvejai mėgėjai visiškai nereagavo ir aukščiausiame valstybiniame ir politiniame lygmenyje buvo niekinami žvejai verslininkai ir reikalaujama uždrausti verslinę žvejybą – niekas nenorėjo įsigilinti į Konstituciją, Žuvininkystės, Konkurencijos ir kitus įstatymus, ignoravo Jungtinių Tautų smulkaus žvejybos verslo DEKLARACIJĄ (FAO). Niekas nebandė įsigilinti į BIBLIJĄ ir 10 DIEVO ĮSAKYMŲ ir deklaruodami savo 78-iais daugiausiai valdančiųjų balsais aktyviai rengiasi ir spaudžia pavaldinius UŽDRAUSTI VERSLINĘ ŽVEJYBĄ.

DAUGELĮ KARTŲ BUVO PRAŠOMA, kad mėlynųjų plotų žuvų gausinimui būtų skirtas toks dėmesys kaip ūkininkai stengiasi didinti produkcijos apimtis.

ŽINOTINA, kad nuo 2013 ir nuo 2015 metų uždraudus verslinę žvejybą ežeruose, Kauno mariose ir tvenkiniuose nukentėjo apie 80 organizacijų. Brangiai įsigytos žvejybos priemonės neduoda jokios naudos. LIETUVOS VALSTYBĖ PASMERKTIESIEMS iki šiol nesumokėjo nė cento kompensacijų. ĮGYVENDINANT 2020-12-11 d Seimo nutarimą dar nukentės apie 300 žvejybos organizacijų. ŽINANT, kad 1 darbo vieta žvejyboje krante papildomai sukuriamos 3-5 darbo vietos-būtinai reikėtų ir tai įvertinti. BŪTŲ gerai, kad Finansų, Socialinės apsaugos ir darbo, Žemės ūkio, Aplinkos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos bei Valstybės kontrolė paskaičiuotų apie verslininkų nuostolius nuo 2013-01-01, kai Aplinkos ministrai pradėjo drausti verslinę žvejybą ir kiek kainuos 2020-12-11 Seimo priimtas nutarimas UŽDRAUSTI VERSLINĘ ŽVEJYBĄ ir pateikti pasiūlymus kaip ir kada bus kompensuoti nuostoliai ir KOKIĄ NAUDĄ VALSTYBEI DAVĖ uždrausta verslinė žvejyba nuo 2013-01-01 ir KOKIĄ NAUDĄ DUOS VALSTYBEI įgyvendinus 2020-12-11 priimtas Seimo nutarimas. Kokią ekonominę naudą ar nuostolius duoda verslinės žvejybos draudimas pasieniuose bendruose ežeruose su Baltarusija, Lenkija, Rusija (Vištytis, Drūkšiai ir kt.) kai tų valstybių verslininkai žuvauja pagal galiojančius įstatymus. Kokią naudą Lietuvai davė žvejams mėgėjams sukurtas ir po anų rinkimų sužlugdytas ŽVEJŲ ROJUS kai buvęs Aplinkos viceministras L. Jonauskas rojaus ir savo RINKIMINĖS APYGARDOS ežeruose įveisė daug daug didelių karpių už daug daug tūkstančių eurų.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kai COVID-19 pandemijos akivaizdoje visų pasaulio valstybių vadovai skiria milijonų milijonus padėti verslui, kurti darbo vietas, mažinti socialinę atskirtį, stengiasi įvesti paslaugią bendravimo atmosferą. Lietuvoje valdantieji nutarė uždrausti verslinę žvejybą ir privertė daugybę institucijų vykdyti valdančiųjų valią. Kas gali paneigti, kad Seime atsiras iniciatorių ORGANIZUOTI APKALTĄ šventiesiems apaštalams Andriejui, Petrui, Zenui, Magnui tinklais gaudžiusiems žuvis siekiant pamaitinti alkanuosius.

SIEKIAI atiduoti vandens telkinius žvejams mėgėjams pažeidžia Konstituciją, daugelį įstatymų ir užkerta kelius LIETUVOS GYVENTOJAMS įsigyti pigių gėlavandenių žuvų, kurias rinkai teikia žvejai verslininkai.

PRIMENAME, kad Prezidentas 2019 metais prašė surasti 100 mln eurų GEROVĖS VALSTYBEI kurti. TIKĖTINA, kad valdantieji DŽIAUGSIS, o žvejai verslininkai LIŪDĖS.

Toks Seimo organizuojamas verslinės žvejybos draudimas, kai žuvų ištekliai geri yra POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VIENOS SOCIALINĖS GRUPĖS ATSTOVAIS. JEIGU DRAUSTI TAI VISIEMS DRAUSTI.

Daugiau informacijos galima rasti svetainėje www.fisheryabc.eu

VALDANTIEJI padidintomis apsukomis uždaruose susibėgimuose sprendžia verslinės žvejybos naikinimo klausimus.

PRAŠYSIME Konstitucinį teismą įvertinti Seimo 2020-12-11 d nutarimo uždrausti verslinę žvejybą atitikimą Konstitucijai ir Visuotinei Žmogaus teisių deklaracijai.

PRAŠYSIME Generalinę prokurorę ginti viešą interesą.

PRAŠOME Vilniaus merą žvejams verslininkams paprašius skubos tvarka išduoti leidimus piketams ir mitingams prie valstybės institucijų – Prezidentūros, Seimo, Vyriausybės, Konstitucinio teismo, aukščiau paminėtų ministerijų ir valdančiųjų partijų būstinių, nes iš anksto nežinoma kokius renginius dėl verslinės žvejybos uždraudimo kas ir kur organizuoja.

PRAŠOME Policijos generalinį komisarą atsiųsti piketų ir mitingų metu policininkų, kad pašaliečiai netrikdytų piketų ir mitingų rimtį.

MANYTINA, kad verslinės žvejybos draudimas ir kova prieš Kuršių marių žvejus verslininkus yra ekonominė ir politinė parama Rusijos Federacijai. Reikalavę ir agitavę uždrausti verslinę žvejybą Kuršių mariose galimai yra susaistyti su Rusijos specialiomis tarnybomis. Todėl jais ir jų finansais turėtų susidomėti Valstybės saugumo departamentas.

PRAŠOME Vyriausiąjį Administracinį teismą nagrinėti žvejų verslininkų tame tarpe ir telkinių nuomininkų skundus dėl patirtų nuostolių uždraudus arba inicijuojant uždrausti verslinę žvejybą, nes nuo 2013-01-01 nekompensuotas verslininkams nė vienas centas patirtų nuostolių. Taip pat prašome spręsti žvejų verslininkų inicijuojamus skundus dėl kuojų, ešerių, karosų, lydekų, karšių, lynų, raudžių, starkių, plakių limitų skyrimo valstybiniuose ir nuomojamuose vandens telkiniuose.

TIKIMĖS gauti atsakymus į šį raštą pagal Konstitucijos ir teisės aktų reikalavimus, nes atsakymai galės padėti suprasti BŪTINYBĘ ir PRIVOLĘ UŽDRAUSTI VERSLINĘ ŽVEJYBĄ – gal atsiras norinčių susinaikinti, bet netikėkite, kad atsiras norinčių BŪTI SUDEGINTI ANT SEIMO NUTARIMO INKVIZIJOS LAUŽO.

NIEKAS KELIAIS DAUGIAU NEBEŠLIAUŽIOS ir NEBESTOVĖS ATKIŠĘS RANKOS. ŽMONĖS ATĖJO IŠ PARLAMENTO BARIKADŲ, IŠ 30 METŲ SĄŽININGAI KONSTITUCIJOS GARANTUOTA IR SAUGOTĄ VERSLĄ IR NEBELEIS NIEKINAMI, kad būtų sukurta PALAIMINTŲJŲ ŽVEJŲ MĖGĖJŲ KASTA ir kad kas nors gautų daugiau rinkėjų balsų .remiant KANDIDATUS į Seimą ir Rusijos ekonomiką.

Asociacijų sąjungos “Žuvininkų rūmai” prezidentas L. Kerosierius

Tarybos pirmininkas V. Vaitiekūnas

Tel. +370 674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com www.fisheryabc.eu