www.fisheryabc.eu

 

Pagrindinis

 

LT  EN

 

4. Laiškas Karmenu Vellai

ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI“
„ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS


Gerbiamam Karmenu Vella
Europos Sąjungos aplinkos, jūrų reikalų ir žuvininkystės komisarui

Dėl verslinės žvejybos NETEISĖTO uždraudimo ir Lietuvos valdžios institucijų ignoravimo spręsti problemas
Vilnius, 2016-03-30

2010-03-08 Aplinkos ministras G. Kazlauskas paskelbė įsakymą Nr. D1-185 draudžiantį verslinę žvejybą nuo 2013-01-01 Kauno mariose ir Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (HAE) aukštutiniame baseine (Valstybės žinios, 2010-03-13, Nr. 29-1365).
2013-05-17 Aplinkos ministras V. Mazuronis paskelbė įsakymą Nr. D1-353, draudžiantį verslinę žvejybą nuo 2015-01-01 visuose Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose, išskyrus Žvejybą Kuršių mariose, polderiuose, Nemuno žemupyje ir specializuotąją ungurių, stintelių, seliavų bei upinių nėgių žvejybą (Valstybės žinios, 2013-05-23, Nr. 53-2648).
Daugelio žvejų verslininkų, specialistų, mokslininkų, teisininkų, valstybės tarnautojų ir politikų nuomone šie įsakymai nuo paskelbimo dienos yra NETEISĖTI ir NIEKINIAI, nes jie prieštarauja LR Žuvininkystės įstatymo 6 straipsnio 1 punktui (Valstybės žinios, 2000, Nr. 56-1648).
Nuo šių įsakymų paskelbimo asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“ nariai, žvejai verslininkai, specialistai, mokslininkai, valstybės tarnautojai, teisininkai, politikai daugelį kartų lankėsi Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijose, Seimo komitetų posėdžiuose, specialiuose renginiuose bei žvejų bendruomenių susitikimuose ir aiškinosi apie LR Žuvininkystės įstatymo viršenybę prieš šiuos įsakymus. Šiais klausimais žvejų bendruomenių atstovus priėmė LR Prezidentės patarėjos ir LR Seimo pirmininkė. Tačiau niekas nesiėmė iniciatyvos šių klausimų nagrinėti iš esmės ir atšaukti neteisėtus įsakymus
Kelia didelį susirūpinimą tai, kad Aplinkos ministrai, neteisėtai uždraudę verslinę žvejybą, bando įrodinėti, kad žvejai verslininkai nualino vandens telkinius. Paaiškiname, kad Lietuvoje yra 3000 ežerų, 1500 tvenkinių ir 29000 upių, upelių bei kanalų, iš kurių tik 142 vandens telkiniuose gali būti leidžiama verslinė žvejyba.
Atkreipiame dėmesį, kad Aplinkos ministerija dažnai neatsakydavo į teikiamus vyriausybės pavedimus, užklausimus arba prašymus.
PAŽYMIME, kad Lietuvos kaimyninėse valstybėse Latvijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje ir Rusijos federacijos Kaliningrado srityje VERSLINĖ ŽVEJYBA LEIDŽIAMA ir SKATINAMA.
PRAŠOME Jūsų inicijuoti svarstymus, kad būtų panaikinti MINIMI NETEISĖTI įsakymai ir būtų leidžiama verslinė žvejyba vidaus vandens telkiniuose.
Pridedame aiškinamąjį raštą su 32 priedais, 102 lapai.

Prezidentas Leonas Kerosierius

Tarybos pirmininkas Vytautas Vaitiekūnas

Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel. + 370 652 77987
V. Vaitiekūnas tel. + 370 611 61779