www.fisheryabc.eu

 

Pagrindinis

 

LT  EN

 

14. POST SCRIPTUM

Apie 60 metų dirbau įmonėse, tame tarpe apie 15 metų žuvininkystėje ir privačiame versle. Man teko garbė dalyvauti atkuriant ir apginant Lietuvos Nepriklausomybę. Esu pripažintas nukentėjusio nuo 1939-1990 metų okupacijų asmeniu, man pripažintas 1991 m. Lietuvos Nepriklausomybės gynėjo statusas. Pastaraisiais metais esu asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“ (ginančiu žvejų interesus) prezidentas ir Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininkas (www.sajudis.com). Esu apdovanotas valstybiniais apdovanojimais ir institucijų pagarbos ženklais.
Teisybės sakymas pagerbia žmones ir užtraukia nemalonę.
Todėl dar kartą sakau, kad Lietuvą valdantys nevykdo Žuvininkystės įstatymo reikalavimų. Reikalaujame neatidėliojant skirti limitus verslinei žvejybai ežeruose gaudyti paminėtas žuvis nors 2011 metų lygyje ir kompensuoti žvejų patirtus nuostolius.
Nuo 2006 metų dalyvaudamas 4-uose INTERREG/ TACIS projektuose kartu su Rusijos (Kaliningrado srities), Lenkijos, Latvijos, Baltarusijos ir Ukrainos mokslininkais, studentais, specialistais ir valstybių institucijų atstovais atlikome nemažai darbų. Teko būti vieno TACIS Kaliningrado srities projekto vadovu.
Esu asociacijos Alternatyvioji akvakult8ra (žuvų auginimas uždarose recirkuliacinėse sistemose) tarybos pirmininko pavaduotojas.
Esu 19 leidinių (daugiausiai žuvininkystės srityje) bendraautorius, leidėjas, redakcinės kolegijos narys.
PATIKĖKITE man, gyvenančiam darbštuolių, karžygių ir laivės kovotojų valstybėje, daug pragyvenusiam ir patyrusiam BAISU IR NEPATOGU ŽIŪRĖTI prezidentui, seimo pirmininkui, ministrui pirmininkui, ministrams ir politikams į akis, kadangi jie nesilaiko Žuvininkystės įstatymo reikalavimų ir 6 metus skurdina smulkiuosius ežerų žvejus verslininkus.
Šimtmečius žmonės ežeruose gaudydavo žuvis, o kai žuvų pagausėjo 1,5 karto VALDŽIA UŽDRAUDĖ verslininkams ir nuomininkams gaudyti ežeruose minimas žuvvis.